Huigsloterdijk 108, 2156 LG  Weteringbrug      +31 (0)71 3312361      info@loonbedrijfroodenburg.nl

milieu

Proactief milieubeleid begint al bij een actief beleid voor afvalbeheer, hergebruik, afvalscheiding en het afvoeren door erkende verwerkers. Bij het gebruik van handgereedschap wordt uitsluitend de aanzienlijk minder milieubelastende Aspen 2-tak brandstof gebruikt en biologisch afbreekbare olie voor onze Herderapparatuur. Ook gaan we graag in op uw wensen voor gebruikmaking van FSC hout en andere duurzame materialen, die onze sterke voorkeur genieten. Hierbij hanteren we de Chain of Custody principes. Eveneens wordt bij het uitvoeren van werkzaamheden de Wet Natuurbescherming gerespecteerd. Zo hebben onze uitvoerende medewerkers de cursus Gedragscode Wet Natuurbescherming niveau 1 gevolgd en onze leidinggevenden op niveau 2 en 3.

"Ruim 40 jaar samenwerken! Het begin van de samenwerking met Loonbedrijf Roodenburg was met name gericht op loonwerk t.b.v. de diverse proeven op onze proefvelden. Na verloop van tijd heeft Loonbedrijf Roodenburg zich ook ontwikkeld op het gebied van terreinverhardingen, beschoeiingen en overige water- en grondwerkzaamheden. Wat in al die jaren niet veranderd is en de kracht van Loonbedrijf Roodenburg is, is de oplossingsgerichtheid, het meedenken, de flexibiliteit en de goede kwaliteit en afwerking van de geleverde werkzaamheden. De agrarische sector is dynamische sector waarin snel ingespeeld moet kunnen worden op allerlei veranderingen. Loonbedrijf Roodenburg heeft in de loop der jaren bewezen dat zij goed in staat zijn om met ons en de sector mee te bewegen."

Eén van onze klanten

contact

Loonbedrijf Roodenburg B.V.
Huigsloterdijk 108
2156 LG Weteringbrug
T 071 3312361
E info@loonbedrijfroodenburg.nl

nieuwsbrief

volg ons

facebook linkedin youtube twitter