Huigsloterdijk 108, 2156 LG  Weteringbrug      +31 (0)71 3312361      info@loonbedrijfroodenburg.nl

gras- en bloemenmengsels

DSC 0129.2

Zodra de kou zachtjes uit de grond verdwijnt, wordt het tijd om het voorjaar welkom te heten. Een strak aangelegd gazonnetje of een uitbundig bloeiende bloemenweide zorgt voor een prettige leefomgeving. Daarnaast is biodiversiteit economisch van groot belang. Voor de bijen, vlinders en vogels en daarmee onze voedselvoorziening. Samen met u maken we de wereld graag een stukje mooier.

Het kiezen van de juiste aanleg en het type mengsel is van groot belang voor een succesvol resultaat en het beheer. Wij hebben de kennis over de aanleg en beheer en kunnen elk gewenst mengsel leveren. Van wegbermen, taluds, weilanden, parken, plantsoenen, speelweiden, tuinen, braakliggende terreinen tot bloemenweiden, alles is mogelijk.

Wegbermen en taluds
Aanleg van een nieuwe snelweg? Herinrichting van een woonwijk? Of een berm met explosief kleurige bloemen? Speciaal voor taluds en wegbermen hebben we zaaimachines aangepast. Deze kunnen we bijvoorbeeld koppelen aan Herder-apparatuur werkend op biologisch-afbreekbare olie. Dat betekent een hoge capaciteit, een hoge mate van precisie én duurzaam. Daarnaast zijn wij ook bekend met het onderhouden van ecologische bermen en oevers om de biodiversiteit te vergroten.

Weilanden
Heeft u koeien, paarden, schapen, geiten, andere dieren of wilt u juist gras gaan hooien? Voor elk dier of toepassing is het van belang te kiezen voor het juiste mengsel en aanleg. Wij helpen u graag.

Parken, plantsoenen, speelweiden en tuinen
DSC 0135.2Recreatieve parken, gezellig drukbezochte speelweiden, kleinschalige tuinen, het maakt niet uit. Voor elke wens en grootte hebben wij passend materieel. Van normale trekkers met 3 meter brede zaaimachines tot kleine trekkertjes met 1,5 meter werkbreedte. Zelfs voor hele kleine oppervlakten of zeer moeilijk bereikbare plaatsen hebben we handmatige graszaadstooiers ontwikkeld. Wij zorgen dat het overal kan groeien en bloeien.

Braakliggende terreinen
Een project in ontwikkeling van een toekomstig bedrijventerrein of woonwijk? Dit soort percelen kunnen snel verruigen en geeft een rommelig aangezicht. Wist u dat deze percelen prachtig te gebruiken zijn voor wilde bloemen? Dit voorkomt ergernis van de omgeving en trekt juist insecten, vogels en andere dieren aan. Mensen kunnen genieten van deze waardevolle ecologische structuur en er kan een kostenbesparing in het beheer worden gerealiseerd. Wij helpen u graag bij de realisatie en daarmee maken we iedereen blij.

Bloemenweide
De vraag naar bloemenweides neemt toe en daarmee ook de vraag naar specialistische kennis over de aanleg en beheer. Wat voor locatie heeft u, wat is de ligging, welke grondsoort, wat wilt u bereiken en wat heeft u er voor over, zijn belangrijke vragen. Onze specialist bloemenweide heeft een opleiding gevolgd bij zadenleverancier Cruydt Hoeck en kan u hierover gepassioneerd adviseren. Zo maken we samen met u de wereld een klein beetje gezonder en mooier.

Wij delen graag onze kennis en ervaring met u om van uw berm, gazon of bloemenweide een bloeiend succes te maken. Wellicht ten overvloede, maar vanzelfsprekend werken we volgens de Wet Natuurbescherming. Onze medewerkers zijn opgeleid voor niveau 1 t/m 3 en worden bovenwettelijke gedragscodes door ons ondersteund en toegepast. Natuurlijk!

"Loonbedrijf Roodenburg heeft zich bewezen als een betrouwbare partner in het onderhoud van de openbare ruimte. Roodenburg acteert snel en adequaat op meldingen van burgers van werkzaamheden die ze toevertrouwd zijn. Met betrekkingen tot nieuwe ontwikkelingen in de openbare ruimte is de kennis en ervaring aanwezig om met de klant mee te denken om bepaalde doelstellingen te verwezenlijken."

Arjen Buruma – gemeente Kaag en Braassem

contact

Loonbedrijf Roodenburg B.V.
Huigsloterdijk 108
2156 LG Weteringbrug
T 071 3312361
E info@loonbedrijfroodenburg.nl

nieuwsbrief

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

volg ons

facebook linkedin youtube twitter