Huigsloterdijk 108, 2156 LG  Weteringbrug      +31 (0)71 3312361      info@loonbedrijfroodenburg.nl

cultuurtechnisch

Kennis van zaken, oog voor detail, kwaliteit in proces en resultaat en een voortvarende aanpak. Daar hebt u in één zin hoe wij cultuurtechnische projecten aanpakken en opleveren. Ongeacht of het om een groot of klein, een compleet project of een deelproject gaat.
U kunt alles aan ons overlaten, zonder dat u het overzicht of de regie verliest. We houden van korte lijnen en duidelijkheid, zodat u altijd weet wat de status van het project is.

Als u met ons samenwerkt, zult u ervaren hoeveel efficiëntie en rust u dat oplevert. Bent u benieuwd hoe wij dat precies aanpakken? Neem dan gerust contact met ons op.

Een greep uit onze dienstverlening op het gebied van cultuurtechnische (deel) projecten:

 • Aanleg van bestrating, (schelpen)paden, houten bruggetjes en meer
 • Aanleg van speeltuinen en recreatieterreinen inclusief speeltoestellen en buitenmeubilair
 • Aanleg van golfbanen, greens en tee’s
 • Aanleg van (eb en vloed) buitenbakken voor paarden, longeercirkels, paddocks en meer
 • Aanleg van jeu de boulesbanen
 • Aanleg/renovatie van gazons en plantsoenen
 • Grond- en structuurverbetering
 • Inzaaien van taluds op speciale werkwijze voor bijvoorbeeld spoorwegen en rijkswegen
 • Rooien en versnipperen van beplanting
 • Snoeien en onderhoud van beplanting
 • Duurzaam afvoeren snoeihout en/of ongerechtigheden
 • Leveren en planten van beplanting
 • Leveren van aanvulgrond, tuinaarde, bomengrond, aanvulzand, speelzand, drainagezand, graszaden, kruiden, bloemenmengsels, diverse soorten houtsnippers en andere bodembedekkers
 • Plaatsen van beschoeiingen en steigers
 • Plaatsen van hekwerken en afrasteringen
 • Tuinaanleg en onderhoud voor bedrijven en particulieren
 • Bouw- en woonrijp maken van kavels, woonwijken en bedrijventerreinen

"Ruim 40 jaar samenwerken! Het begin van de samenwerking met Loonbedrijf Roodenburg was met name gericht op loonwerk t.b.v. de diverse proeven op onze proefvelden. Na verloop van tijd heeft Loonbedrijf Roodenburg zich ook ontwikkeld op het gebied van terreinverhardingen, beschoeiingen en overige water- en grondwerkzaamheden. Wat in al die jaren niet veranderd is en de kracht van Loonbedrijf Roodenburg is, is de oplossingsgerichtheid, het meedenken, de flexibiliteit en de goede kwaliteit en afwerking van de geleverde werkzaamheden. De agrarische sector is dynamische sector waarin snel ingespeeld moet kunnen worden op allerlei veranderingen. Loonbedrijf Roodenburg heeft in de loop der jaren bewezen dat zij goed in staat zijn om met ons en de sector mee te bewegen."

Eén van onze klanten

contact

Loonbedrijf Roodenburg B.V.
Huigsloterdijk 108
2156 LG Weteringbrug
T 071 3312361
E info@loonbedrijfroodenburg.nl

nieuwsbrief

volg ons

facebook linkedin youtube twitter