Huigsloterdijk 108, 2156 LG  Weteringbrug      +31 (0)71 3312361      info@loonbedrijfroodenburg.nl

watergangen

Het goed onderhouden van watergangen en bermen is van groot belang voor het juiste water- en landschapsbeheer. Loonbedrijf Roodenburg heeft er alles voor in huis. De specialisten én het materieel. We hebben de beschikking over de meest geavanceerde trekkers en kranen, uitgerust met de befaamde Herder-apparatuur. Dat betekent een hoge capaciteit én een hoge mate van precisie. We kunnen uiterst zorgvuldig werken, met een geringe impact op omringende gewassen, infrastructuur en (straat)meubilair. Om beschadiging aan gewassen te voorkomen, kunnen trekkers op 1,50 meter spoorbreedte (uniek in de markt) of brede lagedrukbanden worden gezet.

Daarnaast zijn wij ook bekend met het onderhouden van ecologische bermen en oevers om de biodiversiteit te vergroten. Bovenwettelijke gedragscodes worden door ons ondersteund en toegepast en vanzelfsprekend werken we volgens de Wet Natuurbescherming, waarvoor onze medewerkers ook opgeleid zijn (niveau 1 t/m 3). Waar mogelijk werken we duurzaam. Zo werkt al onze Herder-apparatuur op biologisch-afbreekbare olie.

Als het gaat om het beheer en onderhoud van watergangen en bermen denken we graag integraal met u mee en niet alleen op uitvoeringsniveau. Vertel ons dus gerust wat uw ambities zijn. Wij zorgen dat het voor elkaar komt. Wat ons betreft maken we een afspraak.

Onder andere hiermee kunnen we u ontzorgen:

  • Maaikrozen voor het opschonen van sloten en tochten met trekker en Herderarm
  • Maaikrozen en baggeren met hydraulische mobiele en rups- en minikraan
  • Vijvers ontdoen van slootvegetatie door middel van een werkboot.

 

"Ruim 40 jaar samenwerken! Het begin van de samenwerking met Loonbedrijf Roodenburg was met name gericht op loonwerk t.b.v. de diverse proeven op onze proefvelden. Na verloop van tijd heeft Loonbedrijf Roodenburg zich ook ontwikkeld op het gebied van terreinverhardingen, beschoeiingen en overige water- en grondwerkzaamheden. Wat in al die jaren niet veranderd is en de kracht van Loonbedrijf Roodenburg is, is de oplossingsgerichtheid, het meedenken, de flexibiliteit en de goede kwaliteit en afwerking van de geleverde werkzaamheden. De agrarische sector is dynamische sector waarin snel ingespeeld moet kunnen worden op allerlei veranderingen. Loonbedrijf Roodenburg heeft in de loop der jaren bewezen dat zij goed in staat zijn om met ons en de sector mee te bewegen."

Eén van onze klanten

contact

Loonbedrijf Roodenburg B.V.
Huigsloterdijk 108
2156 LG Weteringbrug
T 071 3312361
E info@loonbedrijfroodenburg.nl

nieuwsbrief

volg ons

facebook linkedin youtube twitter