Huigsloterdijk 108, 2156 LG  Weteringbrug      +31 (0)71 3312361      info@loonbedrijfroodenburg.nl

Steeds minder zelf uitvoeren, steeds meer nadruk op regie. Dat is in het kort waar u als gemeente of provincie mee te maken heeft. Dat stelt eisen aan de partij die voor u het werk doet. Die moet uw uitdagingen begrijpen. Snappen dat uw budgetten weliswaar beperkt zijn, maar dat de kwaliteitseisen niet minder worden. Dat u behoefte heeft aan een partij die haar verantwoordelijkheid neemt, zodat u zich kunt concentreren op uw bestuurlijke taken en het vormen van beleid. Zo’n partij is Loonbedrijf Roodenburg. Wat ons betreft maken gauw kennis met elkaar.

"Ruim 40 jaar samenwerken! Het begin van de samenwerking met Loonbedrijf Roodenburg was met name gericht op loonwerk t.b.v. de diverse proeven op onze proefvelden. Na verloop van tijd heeft Loonbedrijf Roodenburg zich ook ontwikkeld op het gebied van terreinverhardingen, beschoeiingen en overige water- en grondwerkzaamheden. Wat in al die jaren niet veranderd is en de kracht van Loonbedrijf Roodenburg is, is de oplossingsgerichtheid, het meedenken, de flexibiliteit en de goede kwaliteit en afwerking van de geleverde werkzaamheden. De agrarische sector is dynamische sector waarin snel ingespeeld moet kunnen worden op allerlei veranderingen. Loonbedrijf Roodenburg heeft in de loop der jaren bewezen dat zij goed in staat zijn om met ons en de sector mee te bewegen."

Eén van onze klanten

contact

Loonbedrijf Roodenburg B.V.
Huigsloterdijk 108
2156 LG Weteringbrug
T 071 3312361
E info@loonbedrijfroodenburg.nl

nieuwsbrief

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

volg ons

facebook linkedin youtube twitter