Huigsloterdijk 108, 2156 LG  Weteringbrug      +31 (0)71 3312361      info@loonbedrijfroodenburg.nl

Steeds minder zelf uitvoeren, steeds meer nadruk op regie. Dat is in het kort waar u als gemeente of provincie mee te maken heeft. Dat stelt eisen aan de partij die voor u het werk doet. Die moet uw uitdagingen begrijpen. Snappen dat uw budgetten weliswaar beperkt zijn, maar dat de kwaliteitseisen niet minder worden. Dat u behoefte heeft aan een partij die haar verantwoordelijkheid neemt, zodat u zich kunt concentreren op uw bestuurlijke taken en het vormen van beleid. Zo’n partij is Loonbedrijf Roodenburg. Wat ons betreft maken gauw kennis met elkaar.

"Loonbedrijf Roodenburg heeft zich bewezen als een betrouwbare partner in het onderhoud van de openbare ruimte. Roodenburg acteert snel en adequaat op meldingen van burgers van werkzaamheden die ze toevertrouwd zijn. Met betrekkingen tot nieuwe ontwikkelingen in de openbare ruimte is de kennis en ervaring aanwezig om met de klant mee te denken om bepaalde doelstellingen te verwezenlijken."

Arjen Buruma – gemeente Kaag en Braassem

contact

Loonbedrijf Roodenburg B.V.
Huigsloterdijk 108
2156 LG Weteringbrug
T 071 3312361
E info@loonbedrijfroodenburg.nl

nieuwsbrief

volg ons

facebook linkedin youtube twitter