Huigsloterdijk 108, 2156 LG  Weteringbrug      +31 (0)71 3312361      info@loonbedrijfroodenburg.nl

japanse duizendknoop

Japanse duizendknoopJapanse duizendknoop is een ware plaag in Europa. De plant komt oorspronkelijk uit Azië en behoort tot de meest invasieve exoot: een soort die niet op eigen kracht maar door de mens in Nederland terecht is gekomen. Als de plant eenmaal opduikt, dan is deze zeer moeilijk weer weg te krijgen.

Door zijn sterke groeikracht worden natuurlijke plantensoorten verdrongen en is de plant in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. Aangetroffen planten moeten bestreden worden en verspreiding ervan voorkomen.

Hoe kunt u Japanse Duizendknoop herkennen?
De plant kan tot 3 m hoog worden, heeft lichtgroene hartvormige bladeren, de stengels lijken op die van bamboe en hebben rode vlekjes. Momenteel bestrijden wij deze plant effectief voor gemeente Haarlemmermeer. Voor advies en hulp bij de bestrijding kunt u contact met ons opnemen.

"Ruim 40 jaar samenwerken! Het begin van de samenwerking met Loonbedrijf Roodenburg was met name gericht op loonwerk t.b.v. de diverse proeven op onze proefvelden. Na verloop van tijd heeft Loonbedrijf Roodenburg zich ook ontwikkeld op het gebied van terreinverhardingen, beschoeiingen en overige water- en grondwerkzaamheden. Wat in al die jaren niet veranderd is en de kracht van Loonbedrijf Roodenburg is, is de oplossingsgerichtheid, het meedenken, de flexibiliteit en de goede kwaliteit en afwerking van de geleverde werkzaamheden. De agrarische sector is dynamische sector waarin snel ingespeeld moet kunnen worden op allerlei veranderingen. Loonbedrijf Roodenburg heeft in de loop der jaren bewezen dat zij goed in staat zijn om met ons en de sector mee te bewegen."

Eén van onze klanten

contact

Loonbedrijf Roodenburg B.V.
Huigsloterdijk 108
2156 LG Weteringbrug
T 071 3312361
E info@loonbedrijfroodenburg.nl

nieuwsbrief

volg ons

facebook linkedin youtube twitter