Huigsloterdijk 108, 2156 LG  Weteringbrug      +31 (0)71 3312361      info@loonbedrijfroodenburg.nl

co2 beleid

Het belangrijkste wat we kunnen doen, is het openstaan voor nieuwe ideeën en technieken. Elke mogelijkheid om de emissie te reduceren onderzoeken we. Machines en bedrijfswagens worden regelmatig ingeruild voor milieuvriendelijker uitvoeringen. Ons kantoor en werkplaats zijn gevestigd in een modern en duurzaam bedrijfspand gevestigd dat in 2006 werd opgeleverd en er wordt continue geïnvesteerd in energiezuinige bedrijfsprocessen.

Ons CO2 beleid komt ook u als opdrachtgever ten goede. We zijn gecertificeerd voor CO2 Prestatieladder niveau 3. Aan de hand van footprints maken we onze prestaties zichtbaar en we publiceren de reductiemaatregelen die we hanteren. U kunt uw opdrachtgevers of klanten daarmee laten zien dat u werkt met een partij die zorgdraagt voor het milieu. Onze opgedane kennis delen we graag met u en ook staan we open om te leren van kennis van derden. We zijn actief deelnemer aan het sectorinitiatief ‘sturen op CO2’ van Cumela Nederland, waarbij knelpunten, verbetervoorstellen en ideeën een vast onderdeel zijn voor certificering op de CO2-prestatieladder.

Daarnaast zijn we trotse co-founder van citrusbrandstof en circulair partner van Meerlanden. Meer over deze samenwerking kunt u hier lezen.

Klik hier voor: CO2 reductie overzicht 2016

Klik hier voor: CO2 reductie overzicht 2017-1e half jaar
Klik hier voor: CO2 reductie overzicht 2017-2e half jaar

Klik hier voor: CO2 emissie inventaris 1e helft 2018
Klik hier voor: CO2 emissie inventaris 2018
Klik hier voor: Emissie inventaris rapport 2018

"Kundig en goed uitgerust bedrijf die graag meedenkt waardoor we beiden vooruit komen, een mooie synergie. Bij verschillende teelthandelingen ontzorgt Loonbedrijf Roodenburg ons, wat ons in staat stelt om ons nog beter te kunnen concentreren op de hoogst haalbare kwaliteit van ons product. Flexibel en paraat waardoor we het maximale uit onze pioenenteelt kunnen halen."

Ruud Warmerdam – Warmerdam Paeonia

contact

Loonbedrijf Roodenburg B.V.
Huigsloterdijk 108
2156 LG Weteringbrug
T 071 3312361
E info@loonbedrijfroodenburg.nl

nieuwsbrief

volg ons

facebook linkedin youtube twitter